Kul att veta

Pepparrötterna arrangerade tillsammans med Viking Squaredancers Convention 1995.

 

Under denna convention callade dessa personer:

Joe Saltel USA

Erika Johansson

Dan Nordbye USA

Richard Björk

Jack Borgström

Stefan Sidholm

Bo Wallin

PEPPARRÖTTERNAS HISTORIK

 

Klubben bildades 1988 av Sten och Beate Götharson. Sten var instruktör ändå fram till årsskiftet 2000/2001. Därefter har klubben haft hjälp av flera olika instruktörer som Rojne Eriksson, Hasse "Hebe" Bergström, Janne Wiklund, Sven Andréason, Bronc Wise, Henrik Hedda Nilsson Siling och Sten Axtelius. Hösten 2015 och våren 2016 hade klubben ett samarbete med Arboga. De kom till oss och dansade och vi åkte till Arboga. Hösten 2016 - våren 2017 hade klubben ett liknade samarbete med Bålsta Square dans klubb. 

I år 2018 firar klubben 30 års jubileeum.

 

 

SQUAREDANSENS HISTORIK

 

Squaredance är USA:s officiella folkdans och dansas av över 6 miljoner människor. Den har sitt ursprung i Europa, där dess föregångare var högrestånds-, gilles, och olika typer av uppställningsdanser. De människor, som utvandrade till Amerika, tog med sig mycket av sin kultur, så även danserna. Utvecklingen har gått från traditionell squaredans till dagens moderna. Henry Ford var bland annat med och bidrog mycket till squaredansens standardisering så att den kan dansas på samma sätt oavsett var i världen man befinner sig.